Paslaugų kainos

Arbitražo mokesčių dydžiai nurodyti be PVM. Lietuvos arbitražo teismo paslaugos PVM apmokestinamos nuo įregistravimo PVM mokėtoju dienos.

Kai ginčas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka:
Galutinė kaina įskaitant PVM
Kai ginčą nagrinėja 1 arbitras:
Viso moketi:
0.00 Eur
Kai ginčą nagrinėja 3 arbitrai:
Viso moketi:
0.00 Eur
Kai ginčas nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka:

Kainos apskaičiavimo tvarka

* Arbitražo mokesčių dydžiai nurodyti be PVM (21%)

1) Registravimo mokesčio dydis – 250 eurų, supaprastinto proceso bylose – 125 eurai, bylose dėl laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios – 125 eurai, bylose dėl taikos sutarčių tvirtinimo – 125 eurai. Registravimo mokestis yra negrąžinamas.

2) Arbitražo administravimo ir arbitrų mokestis – administravimo mokestis, priklauso nuo ieškinio sumos, reikalavimų pobūdžio ir arbitrų skaičiaus, apskaičiuojamas remiantis toliau pateikiamomis lentelėmis:

a) kai ginčas nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka vieno arbitro:

Ieškinio suma (eurais) Administravimo mokestis (eurais)
Iki 15 000 875
Nuo 15 001 iki 50 000 875 + 2,5 % ginčo sumos, viršijančios 15 000
Nuo 50 001 iki 100 000 2 000 + 1,5 % ginčo sumos, viršijančios 50 000
Nuo 100 001 iki 300 000 3 000 + 1 % ginčo sumos, viršijančios 100 000
Nuo 300 001 iki 500 000 5 625 + 0,7 % ginčo sumos, viršijančios 300 000
Nuo 500 001 iki 1 000 000 7 500 + 0,3 % ginčo sumos, viršijančios 500 000
Nuo 1 000 001 iki 10 000 000 9 500 + 0,1 % ginčo sumos, viršijančios 1 000 000
Virš 10 000 001 25 000 + 0,03 % ginčo sumos, viršijančios 10 000 000

b) kai ginčas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, administravimo mokestis didinamas papildomai taikant 120 eurų dydžio įkainį už kiekvieno arbitro kiekvieną dalyvavimo posėdyje valandą bei arbitro kelionėje sugaištą laiką (jei arbitro nuolatinė darbo vieta yra ne tame pačiame mieste, kur vyksta posėdis).

c) neturtiniuose ginčuose administravimo mokestį sudaro arbitražo administravimo mokestis ir arbitrų honoraro mokestis:

i) arbitražo administravimo mokestis – nuo 500 eurų iki 5000 eurų, priklausomai nuo ginčo sudėtingumo, nagrinėjimo formos, arbitražinio nagrinėjimo kalbos, arbitrų skaičiaus ir kitų faktorių, lemiančių laiko, skirtino bylos administravimui, sąnaudų didėjimą. Sprendimą dėl administravimo mokesčio dydžio kiekvienu konkrečiu atveju priima Lietuvos arbitražo teismo pirmininkas.

ii) arbitrų honorarams skirta suma – 120 eurų už kiekvieno arbitro kiekvieną darbo su byla valandą (pagal pateiktą ataskaitą).

d) administravimo okėokestis supaprastinto proceso bylose – 250 eurų neatsižvelgiant į reikalavimo sumą.

e) administravimo mokestis už prašymo dėl laikinųjų priemonių taikymo iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios išnagrinėjimą bei kitų susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu prašymų išnagrinėjimą – 300 eurų, neatsižvelgiant į reikalavimo sumą.

f) administravimo mokestis bylose dėl taikos sutarčių tvirtinimo (nepradėjus arbitražinio nagrinėjimo) – 300 eurų.

3) Esant poreikiui taip pat mokamas kompensavimo mokestis, kuris nustatomas Lietuvos arbitražo teismo pirmininko Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamento 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

4) Kai ginčą nagrinėja trys arbitrai, administravimo mokestis didinamas 50 %.

5) Už skiriančiosios institucijos paslaugas mokamas negrąžinamas 150 eurų dydžio mokestis už kiekvieno arbitro skyrimą.

6) Už prašymus dėl proceso atnaujinimo mokamas tokio paties dydžio mokestis, koks būtų mokėtinas pareiškiant ieškinį.

Arbitražo mokesčiai mokami į Lietuvos arbitražo teismo sąskaitą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje (SWIFT kodas NDEALT2X), sąskaitos Nr. LT322140030002985022. Arbitražo mokesčiai mokami eurais arba kita valiuta, kuria prekiauja Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius (informacija pateikiama čia). Mokant kita valiuta, mokėtinų sumų konvertavimui prašome naudoti oficialų euro ir kitos valiutos kursą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad darant tarptautinį pavedimą, reikalinga nurodyti, kad banko mokesčiai, susiję su tokiu mokėjimu, mokami mokėtojo.