Naujienos

Svarstomas naujos Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso redakcijos projektas

2012 12 21

Lietuvos arbitražo teismas informuoja, kad 2012 m. gruodžio 31 d. vyksiančiame Visuotiniame Lietuvos arbitražo teismo dalyvių susirinkime bus svarstomas naujos Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso redakcijos projektas.

Lietuvos arbitražo teismas informuoja, kad 2012 m. gruodžio 31 d. vyksiančiame Visuotiniame Lietuvos arbitražo teismo dalyvių susirinkime bus svarstomas naujos Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso redakcijos projektas.

Šis bene svarbiausias dokumentas keičiamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimo įstatymo (Valstybės žinios, 2012. Nr. 76-3932) 2 straipsnyje nustatytą reikalavimą šio įstatymo įsigaliojimo dieną veikiančioms nuolatinėms arbitražo institucijoms per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos užtikrinti, kad jos atitinka šio įstatymo reikalavimus.  Siūlomų pakeitimų gausą taip pat sąlygoja ir per veiklos vykdymo laikotarpį įgyta arbitražinio nagrinėjimo administravimo ir aptarnavimo patirtis, leidusi identifikuoti galiojančios proceso kodekso redakcijos nuostatas, kurios galėtų būti tobulinamos, siekiant arbitražą supaprastinti, paversti patrauklesniu besiginčijantiems asmenis, tuo pačiu išlaikant griežtą šio proceso konfidencialumą, arbitrų nepriklausomumą ir nešališkumą.