Naujienos

Priimta nauja Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo redakcija

2012 07 05

2012 m. birželio 21 d. Seimas priėmė LR Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris įsigaliojo birželio 30 d.. Naujoji Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo redakcija papildė mūsų valstybės komercinio arbitražo teisę naujomis normomis, kurių dėka arbitražo procedūros tapo patogesnės, lankstesnės, o arbitražo teismų galios ginčo sprendimo metu dar labiau priartėjo prie valstybinių teismų kompetencijos.

2012 m. birželio 21 d. Seimas priėmė LR Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris įsigaliojo birželio 30 d.. Naujoji Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo redakcija papildė mūsų valstybės komercinio arbitražo teisę naujomis normomis, kurių dėka arbitražo procedūros tapo patogesnės, lankstesnės, o arbitražo teismų galios ginčo sprendimo metu dar labiau priartėjo prie valstybinių teismų kompetencijos.

Naujasis Komercinio arbitražo įstatymas yra suderintas su aktualia UNCITRAL Pavyzdinio komercinio arbitražo įstatymo redakcija , atspindi pažangiausias arbitražo reglamentavimo tendencijas ir atitinka gerąją pasaulinę praktiką šio alternatyvaus bylinėjimuisi valstybiniuose teismuose ginčų sprendimo būdo vystymo srityje. Ši Komercinio arbitražo redakcija į arbitražo teisę Lietuvoje įveda nemažai naujovių, kurios stiprina šio instituto vystymąsi ir suponuoja teisines prielaidas platesniam jo taikymui.

Naujosios komercinio arbitražo redakcijos priėmimas – akivaizdi įstatymo leidėjo palankumo arbitražo populiarinimui išraiška. Pasak Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos „Kuo daugiau ginčų bus sprendžiama arbitraže, tuo ženkliau naudą pajus ne tik verslas, bet ir valstybiniai teismai – mažės jų darbo krūvis, didės jų darbo efektyvumas, o kartu ir visuomenės pasitikėjimas jais. Taip pat bus taupomos ir valstybės lėšos“ . Atsižvelgiant į tai, kad šiandien tam yra sukurta pažangi teisinė bazė, šalyje veikia net kelios nuolatinės arbitražo institucijos, pasirengusios kvalifikuotai organizuoti ir aptarnauti arbitražo teismus, akivaizdu, kad šis ginčų sprendimo būdas ateityje taps vis populiaresniu ir dažniau taikomu įrankiu išspręsti ginčus profesionaliai, greitai ir efektyviai.