Naujienos

Priimta nauja Lietuvos arbitražo teismo proceso reglamento (kodekso) redakcija

2014 07 30

Lietuvos arbitražo teismas informuoja, kad 2014 m. liepos 10 d. įvykusiame Visuotiniame Lietuvos arbitražo teismo dalyvių susirinkime buvo patvirtinta nauja Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso redakcija , kuri įsigalios nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad naujosios Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso redakcijos 85 straipsnio 3 dalis nustato, kad “Nagrinėjant konkretų ginčą šiame Reglamente nustatyta tvarka taikoma Kodekso redakcija, galiojanti ieškinio ar pareiškimo dėl supaprastinto arbitražo proceso pateikimo Lietuvos arbitražo teismui dieną, jeigu šalys nesusitaria kitaip.“. Teikiant ieškinius Lietuvos arbitražo teismui nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., reikalinga vadovautis nauja Lietuvos arbitražo teismo kodekso redakcija.

Pagal Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso 85 str. 4 dalį „Arbitražinis nagrinėjimas, kurio metu įsigalioja nauja Reglamento redakcija, nuo sekančio procesinio veiksmo po naujos Reglamento redakcijos įsigaliojimo dienos, taiko naują Reglamento redakciją. Iškilus esminiams neatitikimams tarp iki tol galiojusios ir naujos Reglamento redakcijų, dėl kurių neįmanoma identifikuoti momento nuo kada taikytina nauja Reglamento redakcija, Arbitražo teismas arba Lietuvos arbitražo teismo pirmininkas, jeigu Arbitražo teismas dar nėra paskirtas, savo nuožiūra vadovaudamasis protingumo ir sąžiningumo principais išsprendžia šį klausimą ir apie savo sprendimą informuoja arbitražinio nagrinėjimo šalis.“

Asmenis artimiausiu metu planuojančius teikti ieškinius bei asmenis, kurie Lietuvos arbitražo teismo proceso reglamento naujosios redakcijos įsigaliojimo metu dalyvauja šioje nuolatinėje arbitražo institucijoje vykstančiame arbitražiniame nagrinėjime, kilus bet kokiems neaiškumams dėl proceso reglamentavimo ir taikytinos kodekso redakcijos, Lietuvos arbitražo teismo kolektyvas kviečia konsultuotis Kontaktų skiltyje nurodytas telefonais arba elektroniniu paštu.