Naujienos

Priimta nauja Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso redakcija

2013 01 01

Lietuvos arbitražo teismas informuoja, kad 2012 m. gruodžio 31 d. įvykusiame Visuotiniame Lietuvos arbitražo teismo dalyvių susirinkime buvo patvirtinta nauja Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso redakcija , kuri įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d.

Lietuvos arbitražo teismas informuoja, kad 2012 m. gruodžio 31 d. įvykusiame Visuotiniame Lietuvos arbitražo teismo dalyvių susirinkime buvo patvirtinta nauja Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso redakcija, kuri įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad naujosios Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso redakcijos 85 straipsnio 3 dalis nustato, kad “Nagrinėjant konkretų ginčą šiame Kodekse nustatyta tvarka taikoma Kodekso redakcija, galiojanti ieškinio pateikimo Lietuvos arbitražo teismui dieną, jeigu šalys nesusitaria kitaip.“. Teikiant ieškinius Lietuvos arbitražo teismui nuo 2013 m. sausio 1 d., reikalinga vadovautis nauja Lietuvos arbitražo teismo kodekso redakcija.

Pagal Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso 85 str. 4 dalį „Arbitražinis nagrinėjimas, kurio metu įsigalioja nauja Kodekso redakcija, nuo sekančio procesinio veiksmo po naujos Kodekso redakcijos įsigaliojimo dienos, taiko naują Kodekso redakciją. Iškilus esminiams neatitikimams tarp iki tol galiojusios ir naujos Kodekso redakcijų, dėl kurių neįmanoma identifikuoti momento nuo kada taikytina nauja Kodekso redakcija, Arbitražo teismas arba Lietuvos arbitražo teismo pirmininkas, jeigu Arbitražo teismas dar nėra paskirtas, savo nuožiūra vadovaudamasis protingumo ir sąžiningumo principais išsprendžia šį klausimą ir apie savo sprendimą informuoja arbitražinio nagrinėjimo šalis.“.

Asmenis artimiausiu metu planuojančius teikti ieškinius bei asmenis, kurie Lietuvos arbitražo teismo proceso kodekso naujosios redakcijos įsigaliojimo metu dalyvauja šioje nuolatinėje arbitražo institucijoje vykstančiame arbitražiniame nagrinėjime, kilus bet kokiems neaiškumams dėl proceso reglamentavimo ir taikytinos kodekso redakcijos, Lietuvos arbitražo teismo kolektyvas kviečia konsultuotis Kontaktų skiltyje nurodytas telefonais arba elektroniniu paštu.