Naujienos

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija tapo Lietuvos arbitražo teismo dalyviu

2013 03 06

2013 m. kovo 6 d. Lietuvos arbitražo teismo dalyviu tapo Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Šios vienos iš didžiausių smulkųjį ir vidutinį verslą vienijančių ir atstovaujančių organizacijų prisijungimas prie Lietuvos arbitražo teismo dalyvių – svarbus žingsnis šalyje plėtojant ginčų sprendimą arbitražu.

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) dalyvavimas sparčiai besivystančio Lietuvos arbitražo teismo valdyme padidins arbitražo prieinamumą smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, skatins šią nuolatinę komercinio arbitražo instituciją jautriai reaguoti į verslo subjektų poreikius ir formuoti gilesnes nepriklausomo, nešališko, ekonomiško ir konfidencialumą užtikrinančio arbitražo proceso taikymo komerciniuose santykiuose tradicijas Lietuvoje. LVDK generalinis direktorius Danas Arlauskas teigia: „Mūsų nariai dažnai reiškia nepasitenkinimą verslo ginčų sprendimo sparta ir formalumu teismuose. Vietoj savo tiesioginės veiklos, nešančios naudą įmonei, daug laiko ir jėgų eikvojama bylinėjantis. Arbitražas tokias problemas sprendžia daug lanksčiau ir greičiau, o tai padeda taupyti tiek laiką, tiek pinigus“.
LVDK įsitraukimą į Lietuvos arbitražo teismo valdymą Lietuvos arbitražo teismo pirmininkė Agnė Tvaronavičienė įvardija kaip didelį žingsnį į priekį kuriant Lietuvoje tokią arbitražo instituciją, kuria pasitikėtų verslas ir kuri būtų pajėgi užtikrinti, kad jai deleguoti ginčai būtų sprendžiami profesionaliai, kvalifikuotai, operatyviai ir ekonomiškai.