Naujienos

Lietuvos arbitražo teismas sudarė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Antstolių rūmais

2014 03 26

 2014 m. kovo 20 d. Lietuvos arbitražo teismas sudarė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos antstolių rūmais. Sėkmingam ginčo sprendimo procesui yra būtina efektyvi priimtų sprendimų įgyvendinimo sistema. Arbitražo teismui priėmus sprendimą, kaip ir teismo sprendimo atveju, jis įteikiamas ginčo šalims ir dažnai yra jų pristatomas Lietuvos Respublikos antstoliams vykdymui. Bendradarbiavimas tarp sprendimą priėmusios institucijos ir jį vykdančio antstolio yra ypatingai svarbus, siekiant užtikrinti sklandžią proceso baigtį ir patenkinti ginčo šalių lūkesčius. Sudaryta ilgalaikė sutartis ne tik numato bendrų renginių organizavimą, keitimąsi informacija, patirtimi bei įžvalgomis dėl arbitražo teismo sprendimų efektyvesnio vykdymo, tačiau ir įtvirtina sistemą Lietuvos arbitražo teismo sprendimų autentiškumui tikrinti. Antstoliai, gavę Lietuvos arbitražo teismo sprendimus vykdymui, nuo šiol neeikvodami daug laiko elektroninio ryšio priemonių pagalba galės susisiekti su Lietuvos arbitražo teismu ir operatyviai gauti patvirtinimą dėl konkretaus sprendimo turinio atitikimo byloje esančiam sprendimui.