Naujienos

Įsigalioja nauja Lietuvos arbitražo teismo statuto redakcija

2017 07 04

2017 m. birželio 1 d. Visuotiniame Lietuvos arbitražo teismo dalyvių susirinkime buvo svarstomi ir Lietuvos arbitražo teismo statuto kai kurių nuostatų pakeitimai. Naujoji statuto redakcija įsigaliojo birželio 29 d. Esminis pokytis – kuriamas naujas Lietuvos arbitražo teismo kolegialus valdymo organas – valdyba.

Statute numatoma, kad Lietuvos arbitražo teismo valdybą sudarys šeši nariai, kuriuos skirs Visuotinis dalyvių susirinkimas trejų metų kadencijai. Kandidatus teikti bus kviečiami Lietuvos arbitražo teismo dalyviai ir socialiniai partneriai. Valdybai vadovaus Lietuvos arbitražo teismo pirmininkas, kuris tuo pačiu bus ir valdybos pirmininkas. Valdybai numatyta spręsti pagrindinius Lietuvos arbitražo teismo veiklos klausimus įskaitant įvairių su institucija ir jos atliekamomis funkcijomis susijusių dokumentų tvirtinimą, keitimą ir papildymą, metinės finansinės atskaitomybės svarstymą, buveinės nustatymą ir kt. Valdybai taip pat numatoma funkcija skirti asmenį, kuris vykdys Lietuvos arbitražo teismo pirmininko pareigas, kai šis dėl išvykos, ligos ar kitų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų.

Statute taip pat numatoma valdybos posėdžių šaukimo ir nutarimų priėmimo tvarka bei valdybos pirmininko ir jos narių atsakomybė.

Su naująja Lietuvos arbitražo teismo statuto redakcija kviečiame susipažinti čia