Naujienos

Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo pakeitimai

2017 06 29

Š.m. liepos 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo pakeitimai, susiję su teismo pagalba arbitražo procese (9 straipsnio 2 dalis), arbitražo teismo sprendimo vykdymu (41 straipsnio 4-7 dalys) bei Lietuvos apeliacinio teismo veikla nagrinėjant arbitražo teismo sprendimo panaikinimo klausimą (50 straipsnio 7 dalis).

Atkreiptinas dėmesys į Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 41 straipsnio pakeitimus, kurie numato, kad jeigu arbitražo teismo, kurio vieta yra Lietuvos Respublikoje, sprendimas nevykdomas, arbitražo teismo vietos apylinkės teismas šalies prašymu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka išduoda vykdomąjį raštą. Prašymas išduoti vykdomąjį raštą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Straipsnyje taip pat nurodyti atvejai, kuomet apylinkės teismas gali atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą. Dėl apylinkės teismo nutarties atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą gali būti duodamas atskirasis skundas. Įstatymas taip pat numato, kad vykdomieji raštai pagal arbitražo teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo arbitražo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Su visais pakeitimais kviečiame susipažinti čia