Naujienos

Atnaujinta Lietuvos arbitražo teismo valdymo struktūra

2017 08 28

2017 m. rugpjūčio 25 d. visuotinis Lietuvos arbitražo teismo dalyvių susirinkimas trejų metų kadencijai paskyrė Lietuvos arbitražo teismo valdybos narius. Jais tapo Lietuvos arbitražo teismo pirmininkė dr. Agnė Tvaronavičienė (valdybos pirmininkė),  Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo narys, antstolis Vitalis Milevičius, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto prodekanė, profesorė dr. Snieguolė Matulienė, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys, profesorius dr. Gintautas Bužinskas, Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininko pavaduotojas, asociacijos „Lietuvos kredito unijos“ administracijos vadovas Ramūnas Stonkus bei advokatų kontoros Magnusson partneris, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto lektorius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys, Lietuvos arbitražo teismo arbitras Evaldas Rapolas.

Lietuvos arbitražo teismo valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris sprendžia pagrindinius Lietuvos arbitražo teismo veiklos klausimus įskaitant įvairių su institucija ir jos atliekamomis funkcijomis susijusių dokumentų tvirtinimą, keitimą ir papildymą, metinės finansinės atskaitomybės svarstymą, buveinės nustatymą ir kt.

Susirinkimo metu taip pat buvo svarstyti Lietuvos arbitražo teismo pirmininko atšaukimo ir rinkimo klausimai. Lietuvos arbitražo teismo dalyvių sprendimu į Lietuvos arbitražo teismo pirmininko pareigas penkerių metų kadencijai buvo perrinkta dr. Agnė Tvaronavičienė.