Mediacija

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.)

Kviečiame susipažinti su mokslininkų darbais mediacijos tematika:

 1. Sondaitė, J. Mediacijos stilių lyginamoji analizė. Socialinis darbas. 2004, Nr. 3(2), p. 114-118.
 2. Sondaitė, J. Šeimos mediacija – užsienio šalių patirtis. Socialinis darbas. 2006, Nr. 5(2), p. 24-28
 3. Milašius, T. Mediacija kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas. Teisė. 2007, Nr. 63, p. 43-58.
 4. Sondaitė, J. ir Čechavičienė, A. Teisėjų, dalyvavusiųjų ir nedalyvavusiųjų mediacijos apmokymo programose, požiūris į mediaciją. Socialinis darbas. 2008, Nr. 7(2), p. 102-108.
 5. Zaksaitė, S. ir Garalevičius, Z. Teisminės ir neteisminės šeimos ginčų mediacijos galimybės. Teisės problemos. 2009, Nr. 4(66), p. 70-108.
 6. Lakis, J. Taikinamojo tarpininkavimo Lietuvos viešajame sektoriuje būtinybė. Viešoji politika ir administravimas. 2010, Nr. 34, p. 61-70.
 7. Kaminskienė, N. Teisminė mediacija Lietuvoje. Quo vadis? Socialinis darbas. 2010, Nr. 9(1), p. 54-63.
 8. Petrauskas, F. Alternatyvaus ginčų nagrinėjimo raida, teisinė padėtis ir reglamentavimas. Jurisprudencija. 2011, Nr. 18(2), p. 631-658.
 9. Štaraitė – Barsulienė, G. Mediacijos taikymo galimybės notaro veikloje. Socialinių mokslų studijos. 2012, Nr. 4(1), p. 233-250.
 10. Trumpulis, U. Teorinės ir praktinės mediacijos taikymo prielaidos sprendžiant administracinius ginčus Lietuvoje. Jurisprudencija. 2012, Nr. 19(4), p. 1423-1437.
 11. Štaraitė – Barsulienė, G. Notaro kaip mediatoriaus vaidmuo paveldėjimo teisiniuose santykiuose. Socialinis darbas. 2012, Nr. 11(2), p. 301-314.
 12. Žukauskaitė, J. Nepilnamečių nusikalstamas elgesys – psichologiniai mediacijos taikymo aspektai. Teisės problemos. 2012, Nr. 2(76), p. 96-110.
 13. Kaminskienė, N. Privaloma mediacija – galimybės ir iššūkiai. Jurisprudencija. 2013, Nr. 20(2), p. 683-705.
 14. Autorių kolektyvas (Natalija Kaminskienė, Daiva Račelytė, Agnė Tvaronavičienė, Renata Mienkowska-Norkienė, Eglė Atutienė, Gerda Štaraitė-Barsulienė, Ieva Saudargaitė, Rokas Uscila, Aurimas Banys, Egidijus Langys, Vidas Pečkys, Edvardas Špokas, Gražina Čiuladienė, Gintaras Aleknonis). Mediacija. Mykolo Romerio Universitetas. 2013.
 15. Juškaitė – Vizbarienė, J. Ar mediatoriui kyla civilinė atsakomybė už ydingą vadovavimą mediacijos procesui? Teisės apžvalga. 2014, Nr. 1(11), p. 99-138.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame puslapyje pateikti straipsniai yra publikuoti leidiniuose, kurie yra pasiekiami visiems vartotojams atvira prieiga. Lietuvos arbitražo teismas gerbia autorių ir leidėjų teises, tad kilus nuogąstavimų dėl šių darbų viešinimo Lietuvos arbitražo teismo svetainėje, maloniai prašome susisiekti elektroniniu paštu [email protected]