Arbitražas

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017 m. liepos 1 d.)

1958 m. Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo

Kviečiame susipažinti su mokslininkų darbais arbitražo tematika:

 1. Kaminskienė, N. Alternatyvus ginčų sprendimas. Jurisprudencija. 2006, Nr. 9(87), p. 84-91.
 2. Bron, M. Viešosios tvarkos kategorija kaip arbitražą ir konkurencijos teisę siejantis veiksnys. Teisė. 2008, Nr. 69, p. 122-131.
 3. Petrauskas, F. Alternatyvios vartotojų ir verslininkų ginčų bei konfliktų teisinio nagrinėjimo formos ir jų charakteristika. Jurisprudencija. 2010, Nr. 4(122), p. 295-318.
 4. Soloveičikas, D. Viešųjų pirkimų ginčų arbitruotinumo problematika. Teisė. 2010, Nr. 75, p. 35-54.
 5. Zemlytė, E. Valstybės ir viešosios teisės juridinių asmenų teisė sudaryti arbitražinį susitarimą. Teisė. 2011, Nr. 80, p. 193-213.
 6. Kozubovska, B. Ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, nagrinėjimo arbitraže problematika. Teisė. 2011, Nr. 81, p. 119-128.
 7. Kozubovska, B. Ginčų, kylančių iš šeimos teisinių santykių, arbitruotinumo galimybės. Teisė. 2011, Nr. 80, p. 69-80.
 8. Bublienė, D. ir Zemlytė, E. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse- per se nesąžininga sąlyga? Teisė. 2012, Nr. 84, p. 7-27.
 9. Sinkevičius, E. ir Norkus, R. Nemokumo procedūrų ir komercinio arbitražo suderinamumo klausimai. Jurisprudencija. 2012, Nr. 19(4), p. 1459-1478.
 10. Daujotas, R. Jurisdikcija ratione personae tarptautiniame investicijų arbitraže – teisėtas veiklos planavimas ar piktnaudžiavimas teise? Teisė. 2013, Nr. 86, p. 103-123.
 11. Daujotas, R. ir Kozubovska, B. Jura novit curia principo taikymas tarptautiniame komerciniame arbitraže. Teisė. 2013, Nr. 89, p. 176-188.
 12. Žukova, G., Vaitkutė – Pavan, V. ir Chvalej, V. Nauja tarptautinių prekybos rūmų arbitražo reglamento redakcija. Teisė. 2013, Nr. 86, p. 201-216.
 13. Atutienė, E. Notaro funkcija arbitraže ir jo vaidmuo šalims sudarant arbitražinį susitarimą. Notariatas. 2013, Nr. 15, p. 61-66.
 14. Sinkevičius, E. ir Norkus, R. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjant ginčus Lietuvos komerciniuose arbitražuose. Jurisprudencija. 2013, Nr. 20(1), p. 197-206.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame puslapyje pateikti straipsniai yra publikuoti leidiniuose, kurie yra pasiekiami visiems vartotojams atvira prieiga. Lietuvos arbitražo teismas gerbia autorių ir leidėjų teises, tad kilus nuogąstavimų dėl šių darbų viešinimo Lietuvos arbitražo teismo svetainėje, maloniai prašome susisiekti elektroniniu paštu [email protected]