Mediacija

Ginčų sprendimo mediacijos būdu funkcija, vykdoma, kuomet į nuolatinę arbitražo instituciją kreipiasi ginčo šalis (šalys), kuri (kurios) pageidauja pabandyti ginčą spręsti šiuo būdu. Vadovaujantis Lietuvos arbitražo teismo mediacijos reglamentu, ši institucija padeda šalims pasirinkti tinkamiausią mediatorių, o šalims nepavykus susitarti – jį paskiria. Atkreiptinas dėmesys, jog mediacijos procedūra gali būti taikoma kaip ikiarbitražinė, nes šalys, turi galimybę, prieš kreipiantis į arbitražą, pabandyti ginčą išspręsti mediacijos pagalba (taikoma tik ginčams, kurie pagal Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymą gali būti arbitruojami).

Lietuvos arbitražo teismo mediacijos reglamentas, 2017 m. spalio 1 d. redakcija, pdf