Supaprastintas arbitražo procesas

Bylų nagrinėjimas supaprastintu arbitražo procesu suteikia šalims galimybę didelę dalį komercinių ginčų išspręsti dar greičiau ir ekonomiškiau. Atkreipiamas dėmesys, kad supaprastintu arbitražo procesu bylą nagrinėja vienas Lietuvos arbitražo teismo pirmininko iš rekomenduojamų arbitrų sąrašo paskirtas arbitras. Tai leidžia sutaupyti laiko, kurį sprendžiant ginčą bendra tvarka, būtina skirti arbitro kandidatūros suderinimui tarp šalių. Be to, už ginčo nagrinėjimą supaprastintu arbitražo procesu mokėtini mažesni registravimo ir administravimo mokesčiai.

Supaprastintu arbitražo procesu gali būti nagrinėjami ginčai, kilę dėl piniginių reikalavimų, kilnojamojo daikto ar vertybinių popierių priteisimo.

Siekiant padėti ginčo šalims išvengti papildomų išlaidų teisinei pagalbai, nagrinėjimas supaprastintu procesu vykdomas naudojant paprastas vienodas procesinių dokumentų formas, kurias galite rasti čia:

  1. Pareiškimo dėl bylos nagrinėjimo supaprastintu arbitražo procesu forma
  2. Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo supaprastintu arbitražo procesu forma

Supaprastintas arbitražo procesas yra paprastesnis ir bylą nagrinėjantiems arbitrams, kurių darbą palengvina vienodos dokumentų formos, pateikiamos jiems po jų paskyrimo.