Skiriančiosios institucijos paslaugos

Šalims renkantis ginčą spręsti ad hoc arbitražu, Lietuvos arbitražo teismas siūlo apsvarstyti galimybę susitarti ir dėl skiriančiosios institucijos, kurios paslaugomis šalys galėtų naudotis nepavykus susitarti dėl konkretų ginčą spręsiančių arbitrų paskyrimo. Susitarus tokiais atvejais kreiptis į Lietuvos arbitražo teismą, šios nuolatinės arbitražo institucijos pirmininkas, esant bent vienos iš šalių prašymui, nedelsiant paskirs nešališką arbitrą(-us), o  arbitro nušalinimo atveju – kitą arbitrą(-us). Susitarti dėl Lietuvos arbitražo teismo skyrimo skiriančiąja institucija galima iš anksto, aptariant šį klausimą atskirai arbitražinėje išlygoje, arba vėliau, jau kilus ginčui, sudarant atitinkamą atskirą susitarimą ar papildant arbitražinę išlygą.