Rekomenduojamos arbitražo išlygos

Pageidaujant, kad ginčai, nesutarimai ar reikalavimai kylantys iš sudaromų sutarčių ar susiję su jomis būtų nagrinėjami Lietuvos arbitražo teisme, rekomenduojama į sutartis įrašyti tokią arbitražinę išlygą:

„Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos arbitražo teisme (juridinio asmens kodas 302473236) pagal Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamentą, kurį šalys pripažįsta savo arbitražinio susitarimo sudedamąja dalimi“

Tam, kad procesas būtų greitesnis ir efektyvesnis, primygtinai siūlome arbitražo išlygą papildyti susitarimu dėl proceso kalbos, nagrinėjimo vietos ir bylą nagrinėsiančių arbitrų skaičiaus. Rekomenduojame nesudėtingų arba santykinai nedidelės vertės sutarčių atveju nurodyti, kad bylą nagrinės vienas arbitras, tai pagreitins ir supaprastins procesą:

„Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos arbitražo teisme (juridinio asmens kodas 302473236) pagal Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamentą, kurį šalys pripažįsta savo arbitražinio susitarimo sudedamąja dalimi. Kilusius ginčus spręs vienas arbitras, arbitražinis nagrinėjimas vyks Vilniuje, lietuvių kalba.“

Atkreiptinas dėmesys, kad ginčų dėl vežimo kelių transporto priemonėmis atveju rekomenduojama arbitražo išlyga, atitinkanti CMR konvencijos reikalavimus:

„Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos arbitražo teisme (juridinio asmens kodas 302473236) pagal Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamentą, kurį šalys pripažįsta savo arbitražinio susitarimo sudedamąja dalimi. Kilusius ginčus spręs vienas arbitras, arbitražinis nagrinėjimas vyks Vilniuje, lietuvių kalba. Arbitražinis teismas vadovausis Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR).“