Bendroji informacija

Lietuvos arbitražo teismas – nuolatinė komercinio arbitražo institucija, kuri buvo įregistruota juridinių asmenų registre 2010 m. sausio 19 d. Šios institucijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  II knygos II dalies nuostatos, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas bei Lietuvos arbitražo teismo statutas. Jos pagrindinė funkcija yra organizuoti ir aptarnauti tarptautinių ir nacionalinių komercinių ginčų ir kitokių nesutarimų, kurių Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas nedraudžia perduoti nagrinėti arbitražu, nagrinėjimo ir sprendimo arbitražo būdu procedūras. Tam, kad ginčas būtų teismingas konkrečiai šiai nuolatinei arbitražo institucija, tarp šalių turi būti sudarytas arbitražinis susitarimas arba išlyga, kurioje įvardijamas Lietuvos arbitražo teismas, kaip ginčą spręsianti institucija.

Lietuvos arbitražo teismas taip pat:

  • vykdo skiriančiosios institucijos funkcijas, šalims sutarus ginčą spręsti ad hoc arbitražu;
  • organizuoja ir aptarnauja komercinių ginčų ir kitokių nesutarimų sureguliavimo kitais alternatyviais teisminiam bylos nagrinėjimui būdais (tarpininkavimu, sutaikinimu, ekspertize ir pan.) procedūras;
  • populiarina alternatyvių ginčo sprendimo būdus Lietuvoje bei telkia civilinės teisės mokslininkus ir praktikos specialistus, besispecializuojančius ir (arba) aktyviai besidominčius tarptautinių ir nacionalinių ginčų sprendimo alternatyviais būdais galimybėmis bei ypatumais.

Lietuvos arbitražo teismo veikla skaičiais