Mediacija

Ginčų sprendimo tarpininkavimo pagalba (mediacijos) funkcija, vykdoma, kuomet į nuolatinę arbitražo instituciją kreipiasi ginčo šalis/ šalys, kuri/kurios pageidauja pabandyti ginčą spręsti tarpininkavimo būdu. Vadovaujantis Lietuvos arbitražo teismo Tarpininkavimo reglamentu, ši institucija padeda šalims pasirinkti tinkamiausią tarpininką, o šalims nepavykus susitarti – paskiria tarpininką. Atkreiptinas dėmesys, jog mediacijos procedūra gali būti taikoma kaip ikiarbitražinė, nes šalys, turi galimybę, prieš kreipiantis į arbitražą, pabandyti ginčą išspręsti mediacijos pagalba (taikoma tik ginčams, kurie pagal Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymą gali būti arbitruojami).