Naujienos

Įsigalioja nauja Lietuvos arbitražo teismo statuto redakcija

2017 07 04

2017 m. birželio 1 d. Visuotiniame Lietuvos arbitražo teismo dalyvių susirinkime buvo svarstomi ir Lietuvos arbitražo teismo statuto kai kurių nuostatų pakeitimai. Nau...

Plačiau

Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo pakeitimai

2017 06 29

Š.m. liepos 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo pakeitimai, susiję su teismo pagalba arbitražo procese (9 straipsnio 2 dalis), arbitražo...

Plačiau

Nauja Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamento red...

2017 06 21

Informuojame, kad 2017 m. birželio 1 d. Lietuvos arbitražo teismo visuotiniame dalyvių susirinkime buvo priimta nauja Lietuvos arbitražo teismo arbitražo procedūros re...

Plačiau

Lietuvos klasterių asociacija tapo Lietuvos arbitražo teismo dalyviu

2017 06 02

Lietuvos arbitražo teismo dalyviu tapo Lietuvos klasterių asociacija, šiuo metu vienijanti dešimt stambiausių įvairiose ūkio šakose veikiančių ir tarpšakinių klasterių...

Plačiau

Studentų komanda Willem C. Vis tarptautinio arbitražo inscenizacijų...

2017 04 30

Mykolo Romerio universiteto Europos ir tarptautinės verslo teisės programos studentų komanda dalyvavo 24-ajame Willem C. Vis tarptautinio arbitražo inscenizacijų konku...

Plačiau