Vadovybė

Lietuvos arbitražo teismo pirmininkė dr. Agnė Tvaronavičienė

Lietuvos arbitražo teismo pirmininkė dr. Agnė Tvaronavičienė buvo paskirta vadovauti šiai nuolatinei arbitražo institucijai 2013 m. vasario 8 d. visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimu.

Dr. Agnė Tvaronavičienė taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Viešosios teisės instituto direktorė ir docentė, dėstanti alternatyvaus ginčų sprendimo ir mediacijos krypties dalykus, vedanti kvalifikacijos kėlimo mokymus ir kitus seminarus.

Lietuvos arbitražo teismo pirmininkės kontaktai:
a.tvaronaviciene@arbitrazoteismas.lt

Lietuvos arbitražo teismo sekretoriato vadovė dr. Jolanta Bieliauskaitė

Dr. Jolanta Bieliauskaitė vadovauja Lietuvos arbitražo teismo sekretoriatui nuo 2016 m. lapkričio 15 d. Ji taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Teises fakulteto docentė.

Lietuvos arbitražo teismo sekretoriato vadovės kontaktai:
j.bieliauskaite@arbitrazoteismas.lt